• xiv_miedzynarodowe_sympozjum_naukowe_iwrd.png

XII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym zatytułowanym
„Skuteczna pomoc dziecku z autyzmem - diagnoza, terapia i badania naukowe"
"Effective support for children with autism – scientific approach"

Abstrakty 2022

 

Część polskojęzyczna

 1. Diagnoza - M-Chat –R i badania przesiewowe pod katem autyzmu
  mgr Anita Michalska, mgr Anna Polkowska, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IWRD.
  Zaburzenia ze spektrum autyzmu najczęściej diagnozowane są około 4. roku życia dziecka. Badania przesiewowe umożliwiają szybsze wykrycie niepokojących sympomów charakterystycznych dla tego zaburzenia. Takie badania pozwalają zarówno na szybkie rozpoznanie, jak i  na  podjęcie wczesnej interwencji. Podczas wykładu omówiony zostanie kwestionariusz M-CHAT-R/F (The Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised). Jest to skuteczne narzędzie do oceny ryzyka występowania u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 2. Terapia oparta o Stosowaną Analizę Zachowana
  mgr Ewa Budzińska, mgr Agata Osmólska-Czyż, IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
  Na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat powstało i wciąż powstaje wiele badań naukowych dotyczących skuteczności stosowanej analizy zachowania w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu . Podczas naszej prezentacji skoncentrujemy się na przeglądzie najistotniejszych z nich. Przedstawimy również podstawowe założenia, które powinna spełniać terapia oparta o Stosowaną Analizę Zachowania.

 3. Edukacja włączająca
  mgr Ewelina Kanarkowska, Przedszkole Bajkowa Akademia IWRD.

  mgr Marta Mirska, IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

  Z edukacja włączająca mamy do czynienia od kilku lat. Zgodnie z jej założeniami placówka włączająca jest dedykowana każdemu uczniowi. Każde dziecko ma prawo do edukacji, wspólnie ze swoimi rówieśnikami, najbliżej miejsca zamieszkania. Istnieje jednak wiele obaw jak stworzyć odpowiednie warunki dla wszystkich uczniów, jak właściwie przygotować placówkę i kadrę do pracy w grupach zróżnicowanych. Terapeuci z Przedszkola Specjalnie dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym oraz nauczyciele z Przedszkola „Bajkowa Akademia” stworzyli model edukacji, która w sposób przemyślany prowadzi dziecko od terapii indywidualnej do pełnego włączenia do grupy rówieśniczej.

   

 4. Kształcenie nauczycieli i związany z tym proces certyfikacji
  prof. Małgorzata Lipowska, Uniwersytet Gdański.
  dr Anna Budzińska, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka.

  Wybranie  właściwej ścieżki rozwoju przez nauczyciela zajmującego się terapią dzieci z autyzmem jest kluczową decyzją dla jego dalszej kariery zawodowej. Szeroka oferta szkoleń i kursów proponowanych nauczycielom w Polsce może taki wybór znacznie utrudniać. Czym kierować się przy zapisach na studia, jaką  formę szkolenia wybrać? Na te pytania postaramy  się odpowiedzieć podczas naszego wykładu. Opiszemy drogę zdobywania Certyfikatu Analityka Zachowania, przybliżymy słuchaczom Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim i opiszemy jak można rozwijać umiejętności praktyczne związane z samym prowadzeniem terapii.

   

 5. Przygotowywanie młodzieży z autyzmem do samodzielnego życia
  mgr Żaneta Diks, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żukowie.
  Zdobywanie umiejętności związanych z samodzielnością dzieciom neurotypowym  przychodzi naturalnie, jednak dziecko ze spektrum napotyka szereg trudności. W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Biskupa z Miry w Żukowie uczymy metodami, których skuteczność potwierdzona jest naukowo, mianowicie Stosowaną Analizą Zachowania. Uczymy samodzielności technikami, które są skuteczne. Przed nastoletnim uczniem z autyzmem staje szereg wyzwań związanych z dojrzewaniem, dorastaniem, pracą, samodzielnym życiem. Uczymy jak tym wyzwaniom sprostać, jak radzić sobie samodzielnie w domu, szkole, pracy, jeżeli istnieje możliwość jej podjęcia.

 6. Aplikacje i narzędzia pomocne w wprowadzeniu terapii osób z autyzmem
  mgr Karolina Wróbel, mgr Iwona Ruta-Sominka, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka.

  Z przeglądu badań i literatury wynika, że uczniowie z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym do lekkiego mogą korzystać z pomocy technologicznych, podczas nauki komunikacji, umiejętności szkolnych, zawodowych i rekreacyjnych. (Kagohara i in., 2013; Den Brok, Sterenburg, 2015; Valencia i in., 2019). „Przyjazne Aplikacje” to rodzina aplikacji wspomagających terapię dzieci z autyzmem, która powstaje w ramach wspólnego projektu „non-profit”  Politechniki Gdańskiej i Fundacji - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. Pierwszą  aplikacją na tablety, która z sukcesem została wdrożona do codziennej terapii jest „Przyjazny Plan”, oparty na metodzie planów aktywności (McClannahan, Krantz, 2010). Dane z badań przeprowadzonych w IWRD potwierdzają, że podpowiedzi manualne są bardzo skuteczną techniką uczenia dzieci z autyzmem podążania za planem aktywności na tablecie. Wszyscy  uczniowie uczestniczący w badaniu nauczyli się korzystać z aplikacji „Przyjazny Plan” podczas samodzielnego wykonywania pięciu  zadań i nie potrzebowali do tego pomocy osoby dorosłej. 

  Podczas codziennej terapii nasi uczniowie korzystają z „Przyjaznych Aplikacji”, gdyż są skutecznym narzędziem do nauki wielu nowych umiejętności np. zabawy, czynności samoobsługowych, umiejętności pisania oraz zachowań werbalnych i społecznych.

 

Część anglojęzyczna

 1. Modern Tools in Staff and Parents Training
  Dr Anna Budzinska, Institute for Child Development.
  There is still a big need of modern tools, to support specialists and parents in the providing treatment for children with autism. During my lecture I will present our „15 Minutes for Treatment” online course. Thanks to the course you will learn how to develop and implement intervention, based on Applied Behavior Analysis, to effectively teach and help children with autism or other developmental disorders. I will also explain how to use a package of educational materials helpful in treatment. The materials are available together with our online training series.

 2. Establishing a Generalized Repertoire of Initiating Joint Attending Establishing a Generalized Repertoire of Initiating Joint Attending with Children with Autism
  Dr Sandra Gomes, Sommerset Hills Learning Institute.
  The current study evaluated whether a three-component strategy consisting of (a) a general-case analysis, (b) multiple-exemplar training, and (c) experimenter-defined categories along with auditory scripts and script-fading, a trial-unique procedure, prompts and prompt-fading, and socially mediated consequences effectively established a generalized repertoire of initiating joint attending in four young children with autism. One hundred forty stimuli consisting of 20 in each of 7 experimenter-defined categories were used to program for generalization for joint attending from trained to untrained stimuli. Two categories of 20 stimuli each were reserved for assessment of generalization. A multiple-baseline across-participants design with a multiple probe was used to assess the effectiveness of the treatment package on the establishment of a generalized repertoire of initiating joint attending. All four participants learned to make initiations for joint attending in the presence of training stimuli. In addition, all participants displayed response and stimulus generalization. That is, all scripts were successfully removed, and participants continued to engage in joint attending. Also, joint attending generalized from trained settings, interaction partners, and categories of stimuli to an untrained setting, interaction partner, and categories of stimuli. Joint attending skills also maintained at two-week and one- month follow-up assessments.

 3. The Social Referencing Observation Scale (SOROS) for Children: Scale Development and Reliability
  Anna Lubomirska, M.A., Institute for Child Development.
  The presentation concerns the first phase of PhD project on social referencing behaviors – the development of Social Referencing Observation Scale (SoROS). It is quick and easy observation, consisting of three scenarios (Fear, Pain and Joy), which is meant to be conducted by preschool teachers as a part of standard preschool evaluation. In the first study 204 children with typical development were evaluated in order to prepare a list of behaviors that may appear in described scenarios. SoROS is valid and reliable tool, which in next steps was used to evaluate children with ASD in order to establish it as a screening instrument for ASD.

 4. Promoting Independence in an Educational Program
  Dr Susan M. Vener, dr Alison M. Gillis, New York Child Learning Institute.
  Achieving independence is fundamentally important for youth with autism. More independence means less need for adult supervision in the future. As competencies in different skill areas emerge, the level of adult support should lessen. This talk will discuss the steps needed to promote independence throughout an individual’s educational career. We will discuss (a) the need to follow activity schedules, (b) the role of a zone system of supervision to promote autonomy, and (c) the importance of individualized motivational systems.

 5. Strategies for Increasing Simple Interaction and More Advanced Conversational Skills in Individuals with Autism
  Dr Dawn B. Townsend, Alliance for Scientific Autism Intervention.
  Individuals with autism, due to their social and language deficits, often face substantial challenges in the area of communication and have limited social and conversational opportunities. Through systematic programming, however, these challenges can be addressed and individuals with autism can learn valuable interaction skills. These social and language skills enable them to interact more effectively with others and ensure that those interactions are rewarding not only to themselves, but also to those around them. The purpose of this presentation is to define basic and more complex skills that should be considered when programming to increase the social and language repertoires of individuals with autism. In addition, in this presentation you will receive valuable information about teaching strategies that can be used to facilitate successful communicative exchanges those with autism and their social partners.

© Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Wykonanie: Studio WWW


Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies