• baner2018.jpg

bg haslo

Dr. Dawn Buffington Townsend

Scientific Autism Intervention (ASAI), USA

Wykład: 19 października 15:00 pm - 15:30 pm

townsend50

 

Promowanie i udoskonalanie standardów dla placówek zajmujących się terapią osób z autyzmem.

W 1993 roku dr Krantz i dr McClannahan w oparciu o ich doświadczenie zdobyte w Princeton Child Development Institute (PCDI) opublikowały przełomowy artykuł na temat znaczenia standardów, które powinny być spełniane i w placówkach zajmujących się terapią osób z autyzmem. Od tamtego czasu, kilka placówek (w USA i innych krajach) z powodzeniem wdrożyło te standardy, co w istotny sposób pozwoliło na prowadzenie skutecznych oddziaływań terapeutycznych i znacząco wpłynęło na poprawę życia osób z autyzmem. Jednak nie wystarczy tylko powielać wyniki i standardy. Kluczowe jest rozpowszechnianie informacji, tak aby zmienne systemowe uznane za niezbędne dla skutecznej terapii opartej na badaniach naukowych, były powielane w kolejnych placówkach. Dodatkowo istotne jest, aby miało miejsce poszerzanie i opracowywanie tych zmiennych systemowych w celu umożliwienia naukowego rozwoju stosowanej analizy zachowania w odniesieniu do terapii autyzmu. Taki cel przyświecał utworzeniu ASAI ­ porozumienia na rzecz interwencji terapeutycznych w autyzmie opartych na badaniach naukowych. Misją ASAI jest zapewnienie ochrony, rozwoju i rozpowszechniania na całym świecie skutecznej i opartej na badaniach naukowych terapii dla osób z autyzmem. Celem tej prezentacji jest przekazanie informacji o utworzeniu, misji, strukturze i inicjatywach ASAI. Ponadto podczas prezentacji omówione zostaną kwestie standardów doskonałości w odniesieniu do klinicznych i administracyjnych systemów oraz zarządzania.

 

Dr Dawn Buffington Townsend jest certyfikowaną analityczką zachowania (BCBA­D) oraz dyrektorem generalnym Alliance for Scientific Autism Intervention (porozumienia na rzecz interwencji terapeutycznych w au tyz mie, ASAI) i emerytowanym dyrektorem generalnym Institute for Educational Achievement (Instytutu Osiągnięć Edukacyjnych, IEA). Obroniła doktorat z psychologii w centrum doktoranckim nowojorskiego uniwersytetu CUNY w 1996 r. W tym czasie była uczestniczką wielu programów podoktorskich, w tym w New York State Institute for Basic Research, Queens College oraz Princeton Child Development Institute. Posiada bogate doświadczenie kliniczne i badawcze w obszarze interwencji dla osób z autyzmem, szczególnie w dziedzinie rozwoju zdolności komunikacyjnych i społecznych u dzieci. Dr Townsend pełniła również przez 10 lat funkcję skarbnika New Jersey Association for 15 Behavior Analysis (Stowarzyszenia Analityków Zachowania w New Jersey), a także była konsultantem w wielu placówkach dla osób z autyzmem na całym świecie oraz wykładowcą kontraktowym w Queens College (CUNY). Dr Townsend doradzała wielu klinicystom na etapie studiów podyplomowych, pomagając im przy pisaniu prac magisterskich i doktorskich. Jej badania skupiają się na kształtowaniu zachowań społecznych oraz umiejętności językowych u dzieci i młodzieży z autyzmem, a jej publikacje ukazały się w licznych czasopismach poświęconych stosowanej analizie zachowania. Dr Townsend wystąpiła też na wielu lokalnych, narodowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych terapii osób z autyzmem, a także promuje stosowanie analizy zachowania w skutecznym kształceniu tychże osób poprzez udzielanie konsultacji innym programom i klinicystom.

© Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www


Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies