• baner2018.jpg

bg haslo

Regulamin X. Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – aspekt psychologiczny, genetyczny i neurologiczny”, które odbędzie się w dniach 19-20 października 2018 roku w Gdańsku. Organizatorami Sympozjum są Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Sympozjum odbędzie się w budynku Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Bażyńskiego 4.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Organizatorem X. Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – aspekt psychologiczny, genetyczny i neurologiczny”, są: Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Sympozjum odbędzie się w dniach 19-20 października 2018 roku w Gdańsku, w budynku Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia roku do odwołania. Wszelkich informacji dotyczących Sympozjum należy szukać na stronie: www.sympozjum.iwrd.pl

 

II. REJESTRACJA

 1. Warunkiem udziału w Sympozjum jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego on-line najpóźniej do dnia 10 października 2018 r. oraz dokonanie do tego dnia wpłaty należności na rachunek Organizatora.
 2. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Dziękujemy za złożenie zgłoszenia. Na Twoją skrzynkę mailową została wysłana informacja na temat Twojego zgłoszenia udziału w Sympozjum. Prosimy o sprawdzenie zgodności wszystkich danych.”
 3. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć także w ciągu 24h na adres e-mail podany przez uczestnika w trakcie logowania. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. Obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na osobie zgłoszonej jako uczestnik Sympozjum. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Rezygnacja z udziału w Sympozjum jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie pisemnej bądź e-mailowej. W każdym wypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu poniesionych przez Organizatora kosztów w następującej wysokości: do 15 września – 40 %, od 16 września do 5 października – 70 %. W przypadku rezygnacji z udziału w Sympozjum po 6 października poniesione opłaty nie będą zwracane. Powyższe warunki rezygnacji z udziału w Sympozjum dotyczą wszystkich przypadków, także tych losowych i zdrowotnych.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Sympozjum istnieje również możliwość scedowania swojego zgłoszenia na inną wskazaną przez rezygnującego osobę – wymaga to potwierdzenia przez Organizatora, prosimy wówczas o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. W przypadku odwołania Sympozjum z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

III. PŁATNOŚĆ

 1. Drugim warunkiem udziału w Sympozjum jest dokonanie opłaty w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza na numer rachunku bankowego Organizatora: Bank PKO BP: 23 1020 1811 0000 0402 0113 0012; adres do przelewów: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. W tytule przelewu należy wpisać: Sympozjum2018 i imię/nazwisko uczestnika
 2. Niedokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.
 3. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie 7 dni przed dokonaniem ponownej rejestracji należy najpierw skontaktować się z organizatorem – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w Sympozjum, materiały konferencyjne oraz poczęstunek podczas Sympozjum.
 5. Opłata nie obejmuje ubezpieczenia oraz noclegów.
 6. Organizator przewiduje zniżkę w opłacie za udział w Sympozjum dla osób z autyzmem, ich rodziców/ opiekunów prawnych oraz studentów. Osoby uprawnione do zniżek rejestrując się na Sympozjum i wybierając opcję opłaty zniżkowej, jednocześnie oświadczają, że posiadają do tego stosowne uprawnienia. Organizator w uzasadnionych przypadkach może dokonać weryfikacji uprawnień do zniżek poprzez zażądanie okazania wymaganych dokumentów.
 7. Koszt udziału w Sympozjum za jedną osobę wynosi:

  a) wpłata do 15 września 2018 r.:
  350 zł – opłata pełna za udział w Sympozjum
  200 zł – opłata zniżkowa za udział w Sympozjum (specjalna zniżka dla osób z ASD i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz dla studentów)

  b) wpłata od 16 września 2018 r.:
  400 zł – opłata pełna za udział w Sympozjum
  250 zł – opłata zniżkowa za udział w Sympozjum (specjalna zniżka dla osób z ASD i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz dla studentów)
  Decyduje data dokonania przelewu.
 8. Organizator wystawia fakturę (uwaga faktura bez VAT), którą każdy z uczestników będzie mógł odebrać podczas Sympozjum. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 9. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika z jednej instytucji /firmy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Możliwe jest także rozbicie opłat konferencyjnych jednego uczestnika na dwie instytucje/firmy. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z Organizatorem Sympozjum (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z podaniem pełnych danych instytucji/ firm (nazwa, adres, NIP).

 

IV. OBECNOŚĆ PODCZAS SYMPOZJUM

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się do działającego w dniach 19-20 października 2018 roku PUNKTU REJESTRACJI w miejscu Sympozjum, tj. w budynku Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul Bażyńskiego 4 w Gdańsku. Bez zarejestrowania się uczestnika, jego udział w Sympozjum jest niemożliwy.
 2. Przy stoiskach rejestracyjnych Sympozjum każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów, identyfikator oraz – jeśli istnieje taka potrzeba – słuchawki do tłumaczeń symultanicznych.
 3. Posiadanie WŁASNEGO IMIENNEGO identyfikatora jest niezbędne do uczestnictwa w Sympozjum. Żaden uczestnik nie ma prawa przekazywania własnego identyfikatora osobom postronnym.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik Sympozjum wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w Sympozjum. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 ) są Organizatorzy Sympozjum: Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka i Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nieuczestniczącym w realizacji Sympozjum.
 3. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Sympozjum.

 

VI. INNE SPRAWY

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas Sympozjum.
 2. Uczestnicy udzielają Organizatorom nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas Sympozjum, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów działalnością.
 3. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu Sympozjum przez uczestników bez zgody Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Sympozjum lub wprowadzenia drobnych zmian w jej programie.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Sympozjum.
 6. Zaświadczenia potwierdzające udział uczestnika w Sympozjum będą wysyłane poczta e-mailową na adres wskazany przez uczestnika – do samodzielnego wydruku – po zakończeniu Sympozjum.
 7. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika Sympozjum jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem – e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www


Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies